Działanie Platformy Omni-Chatbot

Z perspektywy użytkownika, celem Platformy OmniChatbot jest zrozumienie jego pytania i - w oparciu o posiadaną bazę wiedzy - udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź (fakt, artykuł) może być dowolnym dokumentem multimedialnym zawierającym treść, tabele, grafikę, filmy. Artykuły mogą być dowolnie powiązane pomiędzy sobą, a przechodzenie pomiędzy nimi może odbywać się za pomocą linków. Jeżeli pytanie użytkownika jest niejasne, Platforma Omni-Chatbot potrafi dopytać, celem doprecyzowania pytania. Co więcej, wyświetlane artykuły (lub część ich treści) może być uwarunkowana wcześniej otrzymanymi informacjami oraz kontekstem (np. geolokalizacją użytkownika, faktem jego zalogowania czy miejscem, z którego wywołał Platformę Omni-Chatbot).

Sercem Platformy Omni-Chatbot jest - rozwijany przez Stanusch Technologies - Silnik Przetwarzania Języka Naturalnego (NLP – Natural Language Processing) oraz wyszukiwarka semantyczna, który umożliwia zrozumienie wypowiedzi użytkownika oraz reakcję na tę wypowiedź. Najczęściej Silnik jest wykorzystywany do zrozumienia pytania użytkownika i udzielenia mu odpowiedzi w postaci wyświetlenia faktu (artykułu). Wypowiedzi użytkownika mogą płynąć do Platformy Omni-Chatbot różnymi kanałami, takimi jak strona internetowa, telefon czy kiosk informacyjny.

Sam mechanizm Silnika jest wyposażony w elementy rozpoznawania znaczeń (semantyka) w wypowiedzi użytkownika oraz kontekstów, jakie im towarzyszą (np. wcześniejsze wypowiedzi użytkownika, geolokalizacja, czy miejsce na stronie internetowej, z której wywołał Platformę Omni-Chatbot). Następnie, w oparciu o posiadane zasoby wiedzy (własna baza wiedzy, dane z systemów informatycznych, repozytoria dokumentów), Silnik generuje odpowiedź. Dodatkowe elementy Silnika czuwają nad wykrywaniem ewentualnych błędów ortograficznych, literówek czy błędów składniowych.

Omni-Chatbot poza udzieleniem odpowiedzi (czyli wyświetleniem artykułu najlepiej pasującego do pytania użytkownika) przeszukuje całą bazę wiedzy i podpowiada powiązane znaczeniowo z pytaniem inne artykuły (np. do pytania użytkownika "jak się zalogować" poza główną odpowiedzią, mogą zostać wyświetlone powiązane znaczeniowo artykuły: "Pierwsze logowanie", "Odzyskiwanie hasła", "Bezpieczeństwo w dostępie przez Internet" itd.).

Na poniższym schemacie zaprezentowano proces udzielania odpowiedzi przez Platformę Omni-Chatbot:
1. Użytkownik zadaje pytanie.
2. Pytanie jest równolegle kierowane do silnika NLP oraz wyszukiwarki semantycznej.
3. Silnik NLP wyszukuje najlepiej dopasowaną odpowiedź (wyświetla odpowiedź główną).
4. Wyszukiwarka semantyczna przeszukuje całą bazę wiedzy w poszukiwaniu odpowiedzi powiązanych znaczeniowo z pytaniem użytkownika i wyświetla je pod odpowiedzią główną.

Dowiedz się także:
loader..

Działanie Platformy Omni-Chatbot

Z perspektywy użytkownika, celem Platformy OmniChatbot jest zrozumienie jego pytania i - w oparciu o posiadaną bazę wiedzy - udzielenie odpowiedzi. Odpowiedź (fakt, artykuł) może być dowolnym dokumentem multimedialnym zawierającym treść, tabele, grafikę, filmy. Artykuły mogą być dowolnie powiązane pomiędzy sobą, a przechodzenie pomiędzy nimi może odbywać się za pomocą linków. Jeżeli pytanie użytkownika jest niejasne, Platforma Omni-Chatbot potrafi dopytać, celem doprecyzowania pytania. Co więcej, wyświetlane artykuły (lub część ich treści) może być uwarunkowana wcześniej otrzymanymi informacjami oraz kontekstem (np. geolokalizacją użytkownika, faktem jego zalogowania czy miejscem, z którego wywołał Platformę Omni-Chatbot).

Sercem Platformy Omni-Chatbot jest - rozwijany przez Stanusch Technologies - Silnik Przetwarzania Języka Naturalnego (NLP – Natural Language Processing) oraz wyszukiwarka semantyczna, który umożliwia zrozumienie wypowiedzi użytkownika oraz reakcję na tę wypowiedź. Najczęściej Silnik jest wykorzystywany do zrozumienia pytania użytkownika i udzielenia mu odpowiedzi w postaci wyświetlenia faktu (artykułu). Wypowiedzi użytkownika mogą płynąć do Platformy Omni-Chatbot różnymi kanałami, takimi jak strona internetowa, telefon czy kiosk informacyjny.

Sam mechanizm Silnika jest wyposażony w elementy rozpoznawania znaczeń (semantyka) w wypowiedzi użytkownika oraz kontekstów, jakie im towarzyszą (np. wcześniejsze wypowiedzi użytkownika, geolokalizacja, czy miejsce na stronie internetowej, z której wywołał Platformę Omni-Chatbot). Następnie, w oparciu o posiadane zasoby wiedzy (własna baza wiedzy, dane z systemów informatycznych, repozytoria dokumentów), Silnik generuje odpowiedź. Dodatkowe elementy Silnika czuwają nad wykrywaniem ewentualnych błędów ortograficznych, literówek czy błędów składniowych.

Omni-Chatbot poza udzieleniem odpowiedzi (czyli wyświetleniem artykułu najlepiej pasującego do pytania użytkownika) przeszukuje całą bazę wiedzy i podpowiada powiązane znaczeniowo z pytaniem inne artykuły (np. do pytania użytkownika "jak się zalogować" poza główną odpowiedzią, mogą zostać wyświetlone powiązane znaczeniowo artykuły: "Pierwsze logowanie", "Odzyskiwanie hasła", "Bezpieczeństwo w dostępie przez Internet" itd.).

Na poniższym schemacie zaprezentowano proces udzielania odpowiedzi przez Platformę Omni-Chatbot:
1. Użytkownik zadaje pytanie.
2. Pytanie jest równolegle kierowane do silnika NLP oraz wyszukiwarki semantycznej.
3. Silnik NLP wyszukuje najlepiej dopasowaną odpowiedź (wyświetla odpowiedź główną).
4. Wyszukiwarka semantyczna przeszukuje całą bazę wiedzy w poszukiwaniu odpowiedzi powiązanych znaczeniowo z pytaniem użytkownika i wyświetla je pod odpowiedzią główną.

Dowiedz się także:

Tematy powiązane