Dawid Jakubowicz

Dawid Jakubowicz - od 2013 r. Manager w dziale Portfolio Management w Kulczyk Holding SA. Odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami w sektorach energetycznym, chemicznym oraz nowych technologii.

Członek Rad Nadzorczych w spółkach Polnergia SA, Polsin Overseas Shipping Ltd, Ciech Cargo Sp. z o.o. oraz Fibar Group SA. Nadal pełni rolę członka RN w wymienionych spółkach. W latach 2010 - 2012 związany ze spółkami portfelowymi Grupy Kulczyk Investments - KPI Business Services, a następnie Magro International, gdzie pełnił odpowiednio funkcję Kontrolera Grupowego oraz Managera Controllingu. W latach 2005 - 2010 zatrudniony w KPMG Audyt, gdzie zajmował się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z różnych branż.

Biegły rewident, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Stanowego w Georgii. Manager w dziale Portfolio Management w Kulczyk Holding SA.

Nie karany, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotów w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
 

Czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o innych członkach Rady Nadzorczej?
loader..

Dawid Jakubowicz

Dawid Jakubowicz - od 2013 r. Manager w dziale Portfolio Management w Kulczyk Holding SA. Odpowiedzialny za nadzór nad inwestycjami w sektorach energetycznym, chemicznym oraz nowych technologii.

Członek Rad Nadzorczych w spółkach Polnergia SA, Polsin Overseas Shipping Ltd, Ciech Cargo Sp. z o.o. oraz Fibar Group SA. Nadal pełni rolę członka RN w wymienionych spółkach. W latach 2010 - 2012 związany ze spółkami portfelowymi Grupy Kulczyk Investments - KPI Business Services, a następnie Magro International, gdzie pełnił odpowiednio funkcję Kontrolera Grupowego oraz Managera Controllingu. W latach 2005 - 2010 zatrudniony w KPMG Audyt, gdzie zajmował się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek z różnych branż.

Biegły rewident, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, posiada również dyplom MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Stanowego w Georgii. Manager w dziale Portfolio Management w Kulczyk Holding SA.

Nie karany, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotów w upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.
 

Czy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o innych członkach Rady Nadzorczej?