Format RDF w budowie baz wiedzy

Do tej pory baza wiedzy Platformy Omni-Chatbot oparta jest o fakty (artykuły) powiązane z listą znaczeń, które wzbudzają wyświetlenie danego faktu. Taka struktura bazy wiedzy uniemożliwia systemowi samodzielne wnioskowanie (tworzenie nowych odpowiedzi w oparciu o wcześniej zgromadzoną wiedzę). Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie nowatorskiego sposobu opisu zasobów za pomocą języka reprezentacji wiedzy RDF Schema (Resource Description Framework Schema) opartych o tzw. trójki (triples) obejmujące obiekty, nazwy cech i wartości cech.
Zastosowanie modelu RDF umożliwia opis dowolnej wiedzy dotyczącej produktów, procedur, zasobów itp. Budowa bazy wiedzy w formie RDF nie jest zależna od z góry ustalonej struktury (jak w typowej relacyjnej bazie danych) przy jednoczesnych możliwościach dowolnego wyszukiwania zasobów, łączenia ich w relacje oraz wnioskowania (w przeciwieństwie do dokumentów tekstowych). W praktyce umożliwia to odpowiadanie na pytanie, na które nie zostały z góry przygotowane odpowiedzi, lecz wartość odpowiedzi zostanie "wywnioskowana" w oparciu o dostępne systemowi informacje. Struktura w bazie RDF jest rozbudowywana w oparciu o proste dodanie nowej cechy i przypisanie jej wartości do obiektu. Co więcej, zastosowanie formatu RDF otwiera możliwości stworzenia w przyszłości zasobów tzw. Internetu WEB 3.0 – "myślącej" sieci semantycznej.

Dowiedz się również:
loader..

Format RDF w budowie baz wiedzy

Do tej pory baza wiedzy Platformy Omni-Chatbot oparta jest o fakty (artykuły) powiązane z listą znaczeń, które wzbudzają wyświetlenie danego faktu. Taka struktura bazy wiedzy uniemożliwia systemowi samodzielne wnioskowanie (tworzenie nowych odpowiedzi w oparciu o wcześniej zgromadzoną wiedzę). Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie nowatorskiego sposobu opisu zasobów za pomocą języka reprezentacji wiedzy RDF Schema (Resource Description Framework Schema) opartych o tzw. trójki (triples) obejmujące obiekty, nazwy cech i wartości cech.
Zastosowanie modelu RDF umożliwia opis dowolnej wiedzy dotyczącej produktów, procedur, zasobów itp. Budowa bazy wiedzy w formie RDF nie jest zależna od z góry ustalonej struktury (jak w typowej relacyjnej bazie danych) przy jednoczesnych możliwościach dowolnego wyszukiwania zasobów, łączenia ich w relacje oraz wnioskowania (w przeciwieństwie do dokumentów tekstowych). W praktyce umożliwia to odpowiadanie na pytanie, na które nie zostały z góry przygotowane odpowiedzi, lecz wartość odpowiedzi zostanie "wywnioskowana" w oparciu o dostępne systemowi informacje. Struktura w bazie RDF jest rozbudowywana w oparciu o proste dodanie nowej cechy i przypisanie jej wartości do obiektu. Co więcej, zastosowanie formatu RDF otwiera możliwości stworzenia w przyszłości zasobów tzw. Internetu WEB 3.0 – "myślącej" sieci semantycznej.

Dowiedz się również:

Tematy powiązane