Zarząd Stanusch Technologies SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów rocznych i okresowych. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty finansowe - roczne

Data Wydarzenie Komentarz spółki
26.05.2017 Raport okresowy roczny za rok 2016 Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe 2016
Załącznik 2 - Sprawozdanie zarządu 2016
Załącznik 3 - Opinia biegłego rewidenta 2016
29.04.2016 Raport Okresowy Roczny za rok 2015 Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe 2015
Załącznik 2 - Sprawozdanie zarządu 2015
Załącznik 3 - Opinia biegłego rewidenta 2015
31.03.2015 Raport Okresowy Roczny za rok 2014 Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe 2014
Załącznik 2 - Sprawozdanie zarządu 2014
Załącznik 3 - Opinia biegłego rewidenta 2014
28.03.2014 Raport Okresowy Roczny za rok 2013 Załącznik 1 - Opinia Raport Biegłego 2013
Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu 2013
Załącznik 3 - Sprawozdanie Finasowe 2013
29.03.2013 Raport Okresowy Roczny za rok 2012 Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe 2012
Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu 2012
Załącznik 3 - Opinia biegłego rewidenta 2012
02.04.2012 Raport Okresowy Roczny za rok 2011 Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe 2011
Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu 2011
Załącznik 3 - Opinia Raport Bieglego 2011
15.06.2011 Raport Okresowy Roczny za rok 2010 Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe 2010
Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu 2010
Załącznik 3 - Opinia Raport Bieglego 2010

Raporty finansowe - okresowe

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych rocznych i okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Posiadam specjalny pakiet informacji dla inwestorów. Czy chcesz się z nim zapoznać?
loader..
Zarząd Stanusch Technologies SA podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów rocznych i okresowych. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty finansowe - roczne

Data Wydarzenie Komentarz spółki
26.05.2017 Raport okresowy roczny za rok 2016 Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe 2016
Załącznik 2 - Sprawozdanie zarządu 2016
Załącznik 3 - Opinia biegłego rewidenta 2016
29.04.2016 Raport Okresowy Roczny za rok 2015 Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe 2015
Załącznik 2 - Sprawozdanie zarządu 2015
Załącznik 3 - Opinia biegłego rewidenta 2015
31.03.2015 Raport Okresowy Roczny za rok 2014 Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe 2014
Załącznik 2 - Sprawozdanie zarządu 2014
Załącznik 3 - Opinia biegłego rewidenta 2014
28.03.2014 Raport Okresowy Roczny za rok 2013 Załącznik 1 - Opinia Raport Biegłego 2013
Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu 2013
Załącznik 3 - Sprawozdanie Finasowe 2013
29.03.2013 Raport Okresowy Roczny za rok 2012 Załącznik 1 - Sprawozdanie finansowe 2012
Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu 2012
Załącznik 3 - Opinia biegłego rewidenta 2012
02.04.2012 Raport Okresowy Roczny za rok 2011 Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe 2011
Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu 2011
Załącznik 3 - Opinia Raport Bieglego 2011
15.06.2011 Raport Okresowy Roczny za rok 2010 Załącznik 1 - Sprawozdanie Finansowe 2010
Załącznik 2 - Sprawozdanie Zarządu 2010
Załącznik 3 - Opinia Raport Bieglego 2010

Raporty finansowe - okresowe

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych rocznych i okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Posiadam specjalny pakiet informacji dla inwestorów. Czy chcesz się z nim zapoznać?