Michał Grzybkowski

Michał Grzybkowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej, gdzie pisze rozprawę doktorską na temat Corporate Governance. W latach 2005-2006 studiował na University of Oxford, Jesus College realizując indywidualny program badawczy w zakresie ładu korporacyjnego. Na co dzień zarządza najnowocześniejszą serwerownią w Polsce - Beyond.pl pełniąc funkcje prezesa zarządu. Jest również laureatem drugiej edycji (2005) prestiżowego Stypendium im. Lesława A. Pagi.

A chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o innych członkach Rady Nadzorczej?
loader..

Michał Grzybkowski

Michał Grzybkowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Obecnie jest doktorantem w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej, gdzie pisze rozprawę doktorską na temat Corporate Governance. W latach 2005-2006 studiował na University of Oxford, Jesus College realizując indywidualny program badawczy w zakresie ładu korporacyjnego. Na co dzień zarządza najnowocześniejszą serwerownią w Polsce - Beyond.pl pełniąc funkcje prezesa zarządu. Jest również laureatem drugiej edycji (2005) prestiżowego Stypendium im. Lesława A. Pagi.

A chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o innych członkach Rady Nadzorczej?