Jacek Krzyżaniak

Jacek Krzyżaniak - absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, specjalizacja Ekonomika Rolnictwa. Od roku 1998 pełnił funkcję dyrektora Fundacji Europa XXI. W latach 1998-2000 był związany z WIL Lobbying Sp. z o.o., gdzie początkowo pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora generalnego, a następnie w roku 1999 - prezesa zarządu. Od 2003 roku do marca 2012 pracował w PBG S.A., zarządzając Działem Relacji Inwestorskich, a od 2007 roku pełnił również funkcję rzecznika prasowego spółki. Od 2013 do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu Gricon Sp. z o.o. oraz od maja 2015 Wiceprezes Zarządu Purple Investments Sp. z o.o.  Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych. Przez trzy lata od 1999 roku był członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A., a w latach 2004- 2006 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. W latach 2005-2007 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki HYDROBUDOWA Włocławek SA., a w okresie od 2004 roku do czerwca 2009 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PBG S.A. W latach 2010-2011 członek Rady Nadzorczej Briju S.A., 2012-2013 członek Rady Nadzorczej Grupy RECYKL S.A. oraz 2012-2014 członek Rady Nadzorczej Neptis S.A.. Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek RC Union S.A. oraz Kornas Holding S.A.
Jacek Krzyżaniak jest członkiem Rady Nadzorczej Stanusch Technologies SA.

A chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o innych członkach Rady Nadzorczej?
loader..

Jacek Krzyżaniak

Jacek Krzyżaniak - absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, specjalizacja Ekonomika Rolnictwa. Od roku 1998 pełnił funkcję dyrektora Fundacji Europa XXI. W latach 1998-2000 był związany z WIL Lobbying Sp. z o.o., gdzie początkowo pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora generalnego, a następnie w roku 1999 - prezesa zarządu. Od 2003 roku do marca 2012 pracował w PBG S.A., zarządzając Działem Relacji Inwestorskich, a od 2007 roku pełnił również funkcję rzecznika prasowego spółki. Od 2013 do chwili obecnej - Wiceprezes Zarządu Gricon Sp. z o.o. oraz od maja 2015 Wiceprezes Zarządu Purple Investments Sp. z o.o.  Posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej zarówno spółek publicznych, jak i niepublicznych. Przez trzy lata od 1999 roku był członkiem Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A., a w latach 2004- 2006 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PC Guard S.A. W latach 2005-2007 zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki HYDROBUDOWA Włocławek SA., a w okresie od 2004 roku do czerwca 2009 r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PBG S.A. W latach 2010-2011 członek Rady Nadzorczej Briju S.A., 2012-2013 członek Rady Nadzorczej Grupy RECYKL S.A. oraz 2012-2014 członek Rady Nadzorczej Neptis S.A.. Zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek RC Union S.A. oraz Kornas Holding S.A.
Jacek Krzyżaniak jest członkiem Rady Nadzorczej Stanusch Technologies SA.

A chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o innych członkach Rady Nadzorczej?