Zgodnie ze Statutem Stanusch Technologies SA Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Poznaniu. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie może zwołać - z własnej inicjatywy - Zarząd, Rada Nadzorcza, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w spółce, lub Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zgodnie z zasadami ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Stanusch Technologies Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku , na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Rudzie Śląskiej przy ul. Karola Goduli 36. W załączeniu:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu. Podstawa prawna art. 402 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Stanusch Technologies SA zwołane na dzień 30.06.2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Stanusch Technologies SA na dzień 30.06.2017
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Mogę przedstawić Ci także komunikaty giełdowe, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
loader..
Zgodnie ze Statutem Stanusch Technologies SA Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub Poznaniu. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie może zwołać - z własnej inicjatywy - Zarząd, Rada Nadzorcza, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w spółce, lub Zarząd na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zgodnie z zasadami ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Stanusch Technologies Spółka Akcyjna informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku , na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki w Rudzie Śląskiej przy ul. Karola Goduli 36. W załączeniu:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z opisem procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu. Podstawa prawna art. 402 Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Stanusch Technologies SA zwołane na dzień 30.06.2017
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Stanusch Technologies SA na dzień 30.06.2017
Wzór pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Mogę przedstawić Ci także komunikaty giełdowe, dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Tematy powiązane