Stanusch Technologies SA przestrzega "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". Zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych Spółka w Raporcie Rocznym, opisuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego w danym roku obrotowym. Zapraszam do lektury ostatniego raportu rocznego.
loader..
Stanusch Technologies SA przestrzega "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect". Zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych Spółka w Raporcie Rocznym, opisuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego w danym roku obrotowym. Zapraszam do lektury ostatniego raportu rocznego.

Tematy powiązane