ESPI 2017  ESPI 2016  ESPI 2015  ESPI 2014  ESPI 2013  ESPI 2012  ESPI 2011  ESPI 2010

Poniżej przedstawiam komunikaty giełdowe ESPI za 2017 rok:

Raport nr 23/2017 - Korekta zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału (załącznik)
Raport nr 22/2017 - Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie demeterializacji akcji)
Raport nr 21/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn.17.07.2017
Raport nr 20/2017 - Zawieszenie obrotu akcjami Spółki na rynku New Connect
Raport nr 18/2017 - Zmiana stanu posiadania (załącznik)
Raport nr 17/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% w głosach na ZWZ w dn. 30.06.2017
Raport nr 15/2017 - Korekta zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału
Raport nr 14/2017 - Korekta zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału
Raport nr 13/2017 - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Raport nr 12/2017 - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy
Raport nr 11/2017 - Zmiana stanu posiadania
Raport nt 10/2017 - Zmiana stanu posiadania
Raport nr 9/2017 - Informacja uzupełniająca do raportu ESPI nr 7/2017
Raport nr 8/2017 - Informacja uzupełniająca do raportu ESPI nr 6/2017
Raport nr 7/2017 - Zmiana stanu posiadania
Raport nr 6/2017 - Zmiana stanu posiadania
Raport nr 5/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. (załącznik)
Raport nr 4/2017 - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - M. Poznański (korekta)
Raport nr 3/2017 - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% na WZA
Raport nr 1/2017 - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - M. Poznański
loader..
ESPI 2017  ESPI 2016  ESPI 2015  ESPI 2014  ESPI 2013  ESPI 2012  ESPI 2011  ESPI 2010

Poniżej przedstawiam komunikaty giełdowe ESPI za 2017 rok:

Raport nr 23/2017 - Korekta zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału (załącznik)
Raport nr 22/2017 - Złożenie wniosku o przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie demeterializacji akcji)
Raport nr 21/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn.17.07.2017
Raport nr 20/2017 - Zawieszenie obrotu akcjami Spółki na rynku New Connect
Raport nr 18/2017 - Zmiana stanu posiadania (załącznik)
Raport nr 17/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmnie 5% w głosach na ZWZ w dn. 30.06.2017
Raport nr 15/2017 - Korekta zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału
Raport nr 14/2017 - Korekta zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału
Raport nr 13/2017 - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Raport nr 12/2017 - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy
Raport nr 11/2017 - Zmiana stanu posiadania
Raport nt 10/2017 - Zmiana stanu posiadania
Raport nr 9/2017 - Informacja uzupełniająca do raportu ESPI nr 7/2017
Raport nr 8/2017 - Informacja uzupełniająca do raportu ESPI nr 6/2017
Raport nr 7/2017 - Zmiana stanu posiadania
Raport nr 6/2017 - Zmiana stanu posiadania
Raport nr 5/2017 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 r. (załącznik)
Raport nr 4/2017 - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - M. Poznański (korekta)
Raport nr 3/2017 - Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 20% na WZA
Raport nr 1/2017 - Powzięcie informacji o zmianie stanu posiadania akcji Akcjonariusza - M. Poznański

Tematy powiązane