Spółka Stanusch Technologies SA, powstała z przekształcenia spółki Stanusch Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,z siedzibą w Rudzie Śląskiej w spółkę akcyjną,, której działalność oparta będzie w szczególności, o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (DZ.U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 późniejszymi zmianami).

Dane spółki:
Firma: Stanusch Technologies SA
Nazwa skrócona: STANUSCH
Siedziba: 41-712 Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36
Telefon/Fax: +48 32 248 01 43
NIP: 521-34-62-112
REGON: 141184143
KRS: 0000291541 Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
Strona internetowa: www.stanusch.com
E-mail adres: biuro@stanusch.com
Kapitał zakładowy: 261 975,50 PLN (pokryty w całości)
Kapitał zapasowy: 1 426 230,27 PLN
Rok powstania: 2007
ISIN: PLSTNTH00024
Animator akcji – Dom Maklerski BDM SA


Dokumenty spółki:
Statut Stanusch Technologies SA
KRS
NIP
REGON
Dokument Informacyjny


Posiadam specjalny pakiet informacji dla inwestorów. Czy chcesz się z nim zapoznać?
loader..
Spółka Stanusch Technologies SA, powstała z przekształcenia spółki Stanusch Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,z siedzibą w Rudzie Śląskiej w spółkę akcyjną,, której działalność oparta będzie w szczególności, o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (DZ.U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 późniejszymi zmianami).

Dane spółki:
Firma: Stanusch Technologies SA
Nazwa skrócona: STANUSCH
Siedziba: 41-712 Ruda Śląska, ul. Karola Goduli 36
Telefon/Fax: +48 32 248 01 43
NIP: 521-34-62-112
REGON: 141184143
KRS: 0000291541 Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy
Strona internetowa: www.stanusch.com
E-mail adres: biuro@stanusch.com
Kapitał zakładowy: 261 975,50 PLN (pokryty w całości)
Kapitał zapasowy: 1 426 230,27 PLN
Rok powstania: 2007
ISIN: PLSTNTH00024
Animator akcji – Dom Maklerski BDM SA


Dokumenty spółki:
Statut Stanusch Technologies SA
KRS
NIP
REGON
Dokument Informacyjny


Posiadam specjalny pakiet informacji dla inwestorów. Czy chcesz się z nim zapoznać?