Pracownicy firmy

W Stanusch Technologies pracuje zespół młodych i uzdolnionych programistów. Oprócz tego współpracujemy z ośrodkami akademickimi w celu wymiany informacji na temat sztucznej inteligencji.
Większość pracowników naszej firmy pracuje u nas dłużej niż 3 lata, stąd szeroka ekspercka wiedza i praktyczne doświadczenie wyniesione z realizacji wielu projektów.
loader..

Pracownicy firmy

W Stanusch Technologies pracuje zespół młodych i uzdolnionych programistów. Oprócz tego współpracujemy z ośrodkami akademickimi w celu wymiany informacji na temat sztucznej inteligencji.
Większość pracowników naszej firmy pracuje u nas dłużej niż 3 lata, stąd szeroka ekspercka wiedza i praktyczne doświadczenie wyniesione z realizacji wielu projektów.