Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu rozkłada się następująco:

Phenomind Ventures S.A. Sp.K. 71,49%
Maciej Stanusch 11,45%
Jan Naciążek-Wieniawski 7,63%
Marcin Poznański 5,00%
pozostali akcjonariusze 4,42%
loader..

Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu rozkłada się następująco:

Phenomind Ventures S.A. Sp.K. 71,49%
Maciej Stanusch 11,45%
Jan Naciążek-Wieniawski 7,63%
Marcin Poznański 5,00%
pozostali akcjonariusze 4,42%

Tematy powiązane