Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu rozkłada się następująco:

Phenomind Ventures S.A. Sp.K. 52,86%
Maciej Stanusch 18,94%
Jan Naciążek-Wieniawski 12,62%
Marcin Poznański 7,33%
pozostali akcjonariusze 8,25%
loader..

Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu rozkłada się następująco:

Phenomind Ventures S.A. Sp.K. 52,86%
Maciej Stanusch 18,94%
Jan Naciążek-Wieniawski 12,62%
Marcin Poznański 7,33%
pozostali akcjonariusze 8,25%

Tematy powiązane