Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu rozkłada się następująco:

Phenomind Ventures S.A. Sp.K.50,10%
Maciej Stanusch20,04%
Jan Naciążek-Wieniawski13,36%
Jacek Krzyżaniak6,11%
Marcin Poznański5,05%
pozostali akcjonariusze5,34%
loader..

Struktura Akcjonariatu

Struktura Akcjonariatu rozkłada się następująco:

Phenomind Ventures S.A. Sp.K.50,10%
Maciej Stanusch20,04%
Jan Naciążek-Wieniawski13,36%
Jacek Krzyżaniak6,11%
Marcin Poznański5,05%
pozostali akcjonariusze5,34%

Tematy powiązane