Relacje inwestorskie

Statut spółki

Statut spółki akcyjnej pod firmą Stanusch Technologies Spółka Akcyjna

Dokumenty WZA

Drugie wezwanie do złożenia akcji w spółce z dnia 19 października 2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w spółce z dnia 30 września 2020 r.